ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์กลุ่ม  
 
00149สพม.2 ร่วมกับโรงเรียนเตรียมงานมุทิตาจิต ปี 2561 admin [ 6/06/2018 - 13:51 - ดู 21 hot : 21 - ตอบ 1 ]
00148สพม.2 ติดตามชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21 admin [ 6/06/2018 - 13:51 - ดู 13 - ตอบ 1 ]
00147การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 admin [ 6/06/2018 - 13:49 - ดู 12 - ตอบ 1 ]
00146การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพม.17 admin [ 5/06/2018 - 16:54 - ดู 12 - ตอบ 1 ]
00145การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 admin [ 5/06/2018 - 15:17 - ดู 13 - ตอบ 1 ]
00144การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. คนใหม่ admin [ 5/06/2018 - 06:47 - ดู 10 - ตอบ 1 ]
00143สพม.2 เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส admin [ 1/06/2018 - 08:54 - ดู 11 - ตอบ 1 ]
00142แสดงความยินดี ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ คนใหม่ admin [ 25/05/2018 - 15:11 - ดู 18 hot : 18 - ตอบ 1 ]
00141แสดงความยินดี ผอ.โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม คนใหม่ admin [ 25/05/2018 - 15:08 - ดู 34 hot : 34 - ตอบ 1 ]
00140การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2561 admin [ 25/05/2018 - 09:25 - ดู 30 hot : 30 - ตอบ 1 ]
00139สพม.2 ชี้แจงโรงเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส admin [ 25/05/2018 - 09:05 - ดู 15 hot : 15 - ตอบ 1 ]
00138บุคลากร สพม.2 รับฟังการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส admin [ 25/05/2018 - 09:03 - ดู 18 hot : 18 - ตอบ 1 ]
00137แสดงความยินดีและต้อนรับ ผอ.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ คนใหม่ admin [ 24/05/2018 - 13:04 - ดู 34 hot : 34 - ตอบ 1 ]
00136สะเต็มศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) admin [ 24/05/2018 - 13:02 - ดู 32 hot : 32 - ตอบ 1 ]
00135เตรียมความพร้อมการจัดตั้ง สพม.(เพิ่มเติม) admin [ 24/05/2018 - 13:00 - ดู 20 hot : 20 - ตอบ 1 ]
00134เปิดบ้าน สพฐ. admin [ 24/05/2018 - 12:58 - ดู 14 - ตอบ 1 ]
00133สพม.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 admin [ 22/05/2018 - 15:07 - ดู 7 - ตอบ 1 ]
00132ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 admin [ 21/05/2018 - 16:01 - ดู 15 hot : 15 - ตอบ 1 ]
00131ศึกษานิเทศก์ สพม.2 ประชุมรับนโยบายพัฒนางานเพิ่มประสิทธิภาพ admin [ 18/05/2018 - 14:10 - ดู 23 hot : 23 - ตอบ 1 ]
00130เตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 17/05/2018 - 17:10 - ดู 16 hot : 16 - ตอบ 1 ]
00129ผอ.สพม.2 ร่วมรายการสถานีประชาชน ทาง Thai PBS admin [ 17/05/2018 - 13:51 - ดู 16 hot : 16 - ตอบ 1 ]
00128สพม.2 ติดตามชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18 admin [ 17/05/2018 - 13:49 - ดู 25 hot : 25 - ตอบ 1 ]
00127ผู้บริหารโรงเรียนแข่งขันสูง สพม.2 ระดมความคิดหาแนวทางนักเรียนในเขตพื้นที่บริการยังไม่มีที่เรียน admin [ 17/05/2018 - 13:45 - ดู 17 hot : 17 - ตอบ 1 ]
00126รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2561 admin [ 9/05/2018 - 13:08 - ดู 21 hot : 21 - ตอบ 1 ]
00125ปฐมนิเทษค่ายคุณธรรม นักเรียนใหม่ และการแสดงแสง สี เสียง admin [ 9/05/2018 - 08:13 - ดู 14 - ตอบ 1 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒