00616-1PHP infoBoard V.7 Plus
การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา ทุกเขต และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน
Admin : admin admin   [แก้ไข]
11/07/2018 - 07:53

 

หน้า : 1