00615-1PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา ทุกเขต และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน
Admin : admin admin   [แก้ไข]
23/06/2018 - 14:50

 

หน้า : 1