00602-1PHP infoBoard V.7 Plus
การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง  การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา / ประถมศึกษา ทุกเขต
Admin : admin admin   [แก้ไข]
10/01/2018 - 21:11

- แก้ไขล่าสุด
10/01/2018 - 21:11


 

หน้า : 1