00366-1PHP infoBoard V.7 Plus
การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน รวมทั้งแจ้งตำแหน่งว่างสำหรับรับย้าย(สพม./สพป.ทุกเขต)


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน รวมทั้งแจ้งตำแหน่งว่างสำหรับรับย้าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา / ประถมศึกษา ทุกเขต
Admin : admin admin   [แก้ไข]
30/01/2015 - 19:26

 

หน้า : 1