00306-1PHP infoBoard V.7 Plus
การทดลองใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนกับระบบ Data Management Center : DMC


pdf [ Attach pdf File ]

การทดลองใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนกับระบบ Data Management Center : DMC

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,เจ้าพระยาวิทยาคม ,สุรศักดิ์มนตรี ,ยานนาเวศวิทยาคม ,สตรีศรีสุริโยทัย ,สิริรัตนาธร ,บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ,มัธยมวัดบึงทองหลาง ,หอวัง ,สารวิทยา ,ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ,ฤทธิยะวรรณาลัย ,นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ,เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ และเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
Admin : admin admin   [แก้ไข]
18/11/2014 - 13:14

 

หน้า : 1