ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์ Data Management Center จากกลุ่มข้อมูลสารสนเทศ กลุ่ม  
 
00119ประกาศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 admin [ 15/05/2018 - 14:53 - ดู 44 - ตอบ 0 ]
00118เปิดระบบให้กรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560 admin [ 9/03/2018 - 08:33 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00117ประกาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 admin [ 24/11/2017 - 14:01 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
00116จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ข้อมูล 10 พ.ย. 60) admin [ 22/11/2017 - 16:34 - ดู 479 hot : 479 - ตอบ 1 ]
00115แจ้งการปิดระบบ DMC2017 admin [ 13/11/2017 - 07:48 - ดู 51 - ตอบ 0 ]
00114ประกาศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 admin [ 3/11/2017 - 09:06 - ดู 55 hot : 55 - ตอบ 0 ]
00113ประกาศ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 admin [ 27/06/2017 - 08:00 - ดู 94 hot : 94 - ตอบ 0 ]
00112จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ข้อมูล 10 มิ.ย. 60) admin [ 15/06/2017 - 07:56 - ดู 416 hot : 416 - ตอบ 0 ]
00111ประกาศ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 admin [ 15/06/2017 - 07:10 - ดู 34 - ตอบ 0 ]
00110แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 admin [ 26/05/2017 - 13:53 - ดู 97 hot : 97 - ตอบ 0 ]
00109รหัสจังหวัดและอำเภอของประเทศไทย admin [ 25/05/2017 - 07:35 - ดู 84 hot : 84 - ตอบ 0 ]
00108ประกาศ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 admin [ 18/05/2017 - 12:13 - ดู 249 hot : 249 - ตอบ 0 ]
00107ประกาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 admin [ 8/05/2017 - 15:06 - ดู 75 hot : 75 - ตอบ 0 ]
00106ประกาศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 admin [ 2/05/2017 - 09:16 - ดู 35 - ตอบ 0 ]
00105การยืนยันข้อมูลระบบ DMC 2559 รอบสิ้นปีการศึกษา 2559 admin [ 20/04/2017 - 15:08 - ดู 2304 hot : 2304 - ตอบ 0 ]
00104ประกาศ วันที่ 30 มีนาคม 2560 admin [ 5/04/2017 - 13:15 - ดู 56 hot : 56 - ตอบ 0 ]
00103ประกาศ วันที่ 20 มีนาคม 2560 admin [ 22/03/2017 - 12:15 - ดู 72 hot : 72 - ตอบ 0 ]
00102สพฐ.แจ้งเลื่อนการประมวลผลนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด ปีการศึกษา 2559 admin [ 21/02/2017 - 16:23 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00101 ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC admin [ 14/02/2017 - 16:02 - ดู 137 hot : 137 - ตอบ 0 ]
00100ประกาศ วันที่ 5 มกราคม 2560 admin [ 12/01/2017 - 09:18 - ดู 134 hot : 134 - ตอบ 0 ]
00099จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ข้อมูล 10 พ.ย. 59) admin [ 16/11/2016 - 10:57 - ดู 762 hot : 762 - ตอบ 0 ]
00098แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลจำนวนครู ห้องเรียน นักเรียน admin [ 17/08/2016 - 08:25 - ดู 237 hot : 237 - ตอบ 0 ]
00097การกรอกข้อมูล DMC 2016 รอบที่ 2 (ข้อมูล 10 พ.ย.59) admin [ 9/08/2016 - 12:28 - ดู 280 hot : 280 - ตอบ 0 ]
00096รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559 admin [ 2/08/2016 - 14:40 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
00095ประกาศ วันที่ 9 กรกฏาคม 2559 admin [ 11/07/2016 - 07:21 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2