ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.2 และโรงเรียนในสังกัดกลุ่ม  
 
00204สรุปยอดการสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (18 – 24 ก.ค. 61) admin [ 25/07/2018 - 15:23 - ดู 28 - ตอบ 0 ]
00203เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 admin [ 23/07/2018 - 13:41 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00202รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 26/06/2018 - 09:21 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
00201แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 26/06/2018 - 09:19 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00200สัมมนา HP Reinvent Learning 2018 admin [ 11/06/2018 - 08:29 - ดู 39 - ตอบ 0 ]
00199แนวทางการดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่การยบริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง admin [ 18/05/2018 - 09:02 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00198 รายชื่อโรงเรียนที่ ส่ง gpa 6 ภาค ม.6-2560 ให้เจ้าหน้าที่ สพม.2 ได้รับไฟล์ผลการเรียน 6 ภาคเรียนเป็นที่เรีบร้อยแล้ว admin [ 2/05/2018 - 16:25 - ดู 66 hot : 66 - ตอบ 0 ]
00197ปฏิทินกิจกรรม การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 admin [ 30/04/2018 - 13:59 - ดู 55 hot : 55 - ตอบ 0 ]
00196การใช้โปรแกรมประมวลข้อสอบกลาง admin [ 7/03/2018 - 09:29 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00195ขอความร่วมมือทุกโรงเรียน : กรอกข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ admin [ 19/02/2018 - 07:25 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
00194การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 admin [ 19/02/2018 - 07:20 - ดู 35 - ตอบ 0 ]
00193โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู/ บุคลากรทางการศึกษา admin [ 13/02/2018 - 15:13 - ดู 54 hot : 54 - ตอบ 0 ]
00192การจัดการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 admin [ 7/02/2018 - 16:34 - ดู 219 hot : 219 - ตอบ 0 ]
00191การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่ admin [ 31/01/2018 - 16:25 - ดู 41 - ตอบ 0 ]
00190รายงานการอ่านรู้เรื่อง(ReadinLiteracy)แนว PISA admin [ 19/01/2018 - 08:44 - ดู 39 - ตอบ 0 ]
00189การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน admin [ 12/01/2018 - 12:47 - ดู 33 - ตอบ 0 ]
00188video clip ความลำบากไม่ใช่ปัญหา ทุุกคนช่วยกัน admin [ 5/01/2018 - 09:05 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00187ประชุมชี้แจงการจัดสอบกับตัวแทนโรงเรียนและศูนย์สอบย่อย admin [ 3/01/2018 - 15:55 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
00186การรายงานการรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ admin [ 3/01/2018 - 15:06 - ดู 186 hot : 186 - ตอบ 0 ]
00185เชิญประชุมปฏิบัติการ ติดตาม งานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ ๑ admin [ 29/11/2017 - 10:04 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00184การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน admin [ 27/11/2017 - 14:05 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
00183ขอเชิญส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือประเมิน admin [ 24/11/2017 - 15:10 - ดู 54 hot : 54 - ตอบ 0 ]
00182ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 /2560 admin [ 23/11/2017 - 08:33 - ดู 58 hot : 58 - ตอบ 0 ]
00181แนวทางการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา admin [ 21/11/2017 - 07:10 - ดู 29 - ตอบ 0 ]
00180สานพลังประชารัฐกับสพม.2 admin [ 10/11/2017 - 15:43 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2