ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.2 และโรงเรียนในสังกัดกลุ่ม  
 
00200สัมมนา HP Reinvent Learning 2018 admin [ 11/06/2018 - 08:29 - ดู 9 - ตอบ 0 ] [ย้อนหลัง 7 วัน]
00199แนวทางการดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่การยบริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง admin [ 18/05/2018 - 09:02 - ดู 62 hot : 62 - ตอบ 0 ]
00198 รายชื่อโรงเรียนที่ ส่ง gpa 6 ภาค ม.6-2560 ให้เจ้าหน้าที่ สพม.2 ได้รับไฟล์ผลการเรียน 6 ภาคเรียนเป็นที่เรีบร้อยแล้ว admin [ 2/05/2018 - 16:25 - ดู 57 hot : 57 - ตอบ 0 ]
00197ปฏิทินกิจกรรม การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 admin [ 30/04/2018 - 13:59 - ดู 47 - ตอบ 0 ]
00196การใช้โปรแกรมประมวลข้อสอบกลาง admin [ 7/03/2018 - 09:29 - ดู 100 hot : 100 - ตอบ 0 ]
00195ขอความร่วมมือทุกโรงเรียน : กรอกข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ admin [ 19/02/2018 - 07:25 - ดู 44 - ตอบ 0 ]
00194การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 admin [ 19/02/2018 - 07:20 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00193โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู/ บุคลากรทางการศึกษา admin [ 13/02/2018 - 15:13 - ดู 49 - ตอบ 0 ]
00192การจัดการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 admin [ 7/02/2018 - 16:34 - ดู 214 hot : 214 - ตอบ 0 ]
00191การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่ admin [ 31/01/2018 - 16:25 - ดู 39 - ตอบ 0 ]
00190รายงานการอ่านรู้เรื่อง(ReadinLiteracy)แนว PISA admin [ 19/01/2018 - 08:44 - ดู 34 - ตอบ 0 ]
00189การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน admin [ 12/01/2018 - 12:47 - ดู 30 - ตอบ 0 ]
00188video clip ความลำบากไม่ใช่ปัญหา ทุุกคนช่วยกัน admin [ 5/01/2018 - 09:05 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00187ประชุมชี้แจงการจัดสอบกับตัวแทนโรงเรียนและศูนย์สอบย่อย admin [ 3/01/2018 - 15:55 - ดู 87 hot : 87 - ตอบ 0 ]
00186การรายงานการรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ admin [ 3/01/2018 - 15:06 - ดู 158 hot : 158 - ตอบ 0 ]
00185เชิญประชุมปฏิบัติการ ติดตาม งานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ ๑ admin [ 29/11/2017 - 10:04 - ดู 67 hot : 67 - ตอบ 0 ]
00184การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน admin [ 27/11/2017 - 14:05 - ดู 38 - ตอบ 0 ]
00183ขอเชิญส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือประเมิน admin [ 24/11/2017 - 15:10 - ดู 47 - ตอบ 0 ]
00182ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 /2560 admin [ 23/11/2017 - 08:33 - ดู 44 - ตอบ 0 ]
00181แนวทางการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา admin [ 21/11/2017 - 07:10 - ดู 29 - ตอบ 0 ]
00180สานพลังประชารัฐกับสพม.2 admin [ 10/11/2017 - 15:43 - ดู 20 - ตอบ 0 ]
00179ส่งแบบตอบรับในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการจัดการขยะ มลพิษ และลดพลังงานในโรงเรียน admin [ 22/09/2017 - 08:02 - ดู 103 hot : 103 - ตอบ 0 ]
00178ระบบสารสนเทศทางการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2 admin [ 7/09/2017 - 09:10 - ดู 44 - ตอบ 1 ]
00177การรายงานการติดตาม ประเมินการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ฯ ในโปรแกรมของ สมป. admin [ 15/08/2017 - 07:07 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00176หลักเกณฑ์ วิธีการแข่งขัน “นักเรียนยอดนักอ่าน สพม. 2 ปี 2560” admin [ 27/07/2017 - 07:00 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2