ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.2 และโรงเรียนในสังกัดกลุ่ม  
 
00208Zoom in วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ประเด็น : ส่งเสริมคุณภาพแม่พิมพ์ของชาติ ด้วยนโยบาย "คูปองครู" admin [ 3/09/2018 - 12:47 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00207#ท่องโลกการศึกษา ตอน: โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2 admin [ 3/09/2018 - 12:40 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00206“คูปองครู” พัฒนาครูเพื่อพัฒนานักเรียน ผ่านไป 1 ปี เป็นอย่างไร admin [ 3/09/2018 - 12:36 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00205แบบสำรวจความต้องการเข้าฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ admin [ 3/09/2018 - 08:58 - ดู 68 hot : 68 - ตอบ 0 ]
00204สรุปยอดการสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (18 – 24 ก.ค. 61) admin [ 25/07/2018 - 15:23 - ดู 95 hot : 95 - ตอบ 0 ]
00203เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 admin [ 23/07/2018 - 13:41 - ดู 2142 hot : 2142 - ตอบ 0 ]
00202รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 26/06/2018 - 09:21 - ดู 30 - ตอบ 0 ]
00201แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 26/06/2018 - 09:19 - ดู 33 - ตอบ 0 ]
00200สัมมนา HP Reinvent Learning 2018 admin [ 11/06/2018 - 08:29 - ดู 73 hot : 73 - ตอบ 0 ]
00199แนวทางการดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่การยบริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง admin [ 18/05/2018 - 09:02 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
00198 รายชื่อโรงเรียนที่ ส่ง gpa 6 ภาค ม.6-2560 ให้เจ้าหน้าที่ สพม.2 ได้รับไฟล์ผลการเรียน 6 ภาคเรียนเป็นที่เรีบร้อยแล้ว admin [ 2/05/2018 - 16:25 - ดู 82 hot : 82 - ตอบ 0 ]
00197ปฏิทินกิจกรรม การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 admin [ 30/04/2018 - 13:59 - ดู 64 hot : 64 - ตอบ 0 ]
00196การใช้โปรแกรมประมวลข้อสอบกลาง admin [ 7/03/2018 - 09:29 - ดู 126 hot : 126 - ตอบ 0 ]
00195ขอความร่วมมือทุกโรงเรียน : กรอกข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ admin [ 19/02/2018 - 07:25 - ดู 53 hot : 53 - ตอบ 0 ]
00194การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 admin [ 19/02/2018 - 07:20 - ดู 50 - ตอบ 0 ]
00193โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู/ บุคลากรทางการศึกษา admin [ 13/02/2018 - 15:13 - ดู 63 hot : 63 - ตอบ 0 ]
00192การจัดการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 admin [ 7/02/2018 - 16:34 - ดู 288 hot : 288 - ตอบ 0 ]
00191การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่ admin [ 31/01/2018 - 16:25 - ดู 52 hot : 52 - ตอบ 0 ]
00190รายงานการอ่านรู้เรื่อง(ReadinLiteracy)แนว PISA admin [ 19/01/2018 - 08:44 - ดู 60 hot : 60 - ตอบ 0 ]
00189การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน admin [ 12/01/2018 - 12:47 - ดู 66 hot : 66 - ตอบ 0 ]
00188video clip ความลำบากไม่ใช่ปัญหา ทุุกคนช่วยกัน admin [ 5/01/2018 - 09:05 - ดู 30 - ตอบ 0 ]
00187ประชุมชี้แจงการจัดสอบกับตัวแทนโรงเรียนและศูนย์สอบย่อย admin [ 3/01/2018 - 15:55 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
00186การรายงานการรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ admin [ 3/01/2018 - 15:06 - ดู 323 hot : 323 - ตอบ 0 ]
00185เชิญประชุมปฏิบัติการ ติดตาม งานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ ๑ admin [ 29/11/2017 - 10:04 - ดู 113 hot : 113 - ตอบ 0 ]
00184การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน admin [ 27/11/2017 - 14:05 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2