ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ประกาศ/คำสั่ง สพม.2กลุ่ม  
 
00241ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. admin [ 2/10/2018 - 10:13 - ดู 672 hot : 672 - ตอบ 0 ]
00240เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 admin [ 20/09/2018 - 08:27 - ดู 771 hot : 771 - ตอบ 0 ]
00239ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร admin [ 7/09/2018 - 11:38 - ดู 477 hot : 477 - ตอบ 0 ]
00238ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 admin [ 31/08/2018 - 10:45 - ดู 305 hot : 305 - ตอบ 0 ]
00237คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 310/2561 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 13/07/2018 - 13:22 - ดู 1245 hot : 1245 - ตอบ 0 ]
00236คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 309/2561 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 13/07/2018 - 13:22 - ดู 636 hot : 636 - ตอบ 0 ]
00235ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 admin [ 12/07/2018 - 15:36 - ดู 436 hot : 436 - ตอบ 0 ]
00234ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง มาตรการการกำกับดูแลด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 27/06/2018 - 16:40 - ดู 106 hot : 106 - ตอบ 0 ]
00233คำสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 139 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 27/06/2018 - 09:11 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00232คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ 111 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน admin [ 25/06/2018 - 13:31 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00231ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง มาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน admin [ 14/06/2018 - 09:30 - ดู 73 hot : 73 - ตอบ 0 ]
00230คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ ๑๓๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ admin [ 14/06/2018 - 09:29 - ดู 90 hot : 90 - ตอบ 0 ]
00229ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน admin [ 1/06/2018 - 09:20 - ดู 99 hot : 99 - ตอบ 0 ]
00228ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 30/05/2018 - 15:03 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00227คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน admin [ 30/05/2018 - 15:03 - ดู 63 hot : 63 - ตอบ 0 ]
00226ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ admin [ 24/05/2018 - 09:40 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00225คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 216/2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 11/05/2018 - 16:29 - ดู 729 hot : 729 - ตอบ 0 ]
00224คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 215/2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 11/05/2018 - 16:29 - ดู 523 hot : 523 - ตอบ 0 ]
00223บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 7/05/2018 - 14:07 - ดู 585 hot : 585 - ตอบ 0 ]
00222คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 166/2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 10/04/2018 - 13:17 - ดู 1129 hot : 1129 - ตอบ 0 ]
00221คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 165/2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 10/04/2018 - 13:17 - ดู 676 hot : 676 - ตอบ 0 ]
00220คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 126/2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 10/04/2018 - 13:16 - ดู 799 hot : 799 - ตอบ 0 ]
00219ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 3/04/2018 - 15:08 - ดู 172 hot : 172 - ตอบ 0 ]
00218ผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2561 (ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 11-31 มกราคม 2561) admin [ 22/03/2018 - 11:13 - ดู 1868 hot : 1868 - ตอบ 0 ]
00217ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 27/02/2018 - 15:46 - ดู 678 hot : 678 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2