ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ประกาศ/คำสั่ง สพม.2กลุ่ม  
 
00225คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 216/2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 11/05/2018 - 16:29 - ดู 302 hot : 302 - ตอบ 0 ]
00224คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 215/2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 11/05/2018 - 16:29 - ดู 223 hot : 223 - ตอบ 0 ]
00223บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 7/05/2018 - 14:07 - ดู 385 hot : 385 - ตอบ 0 ]
00222คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 166/2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 10/04/2018 - 13:17 - ดู 855 hot : 855 - ตอบ 0 ]
00221คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 165/2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 10/04/2018 - 13:17 - ดู 506 hot : 506 - ตอบ 0 ]
00220คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 126/2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 10/04/2018 - 13:16 - ดู 566 hot : 566 - ตอบ 0 ]
00219ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 3/04/2018 - 15:08 - ดู 125 hot : 125 - ตอบ 0 ]
00218ผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2561 (ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 11-31 มกราคม 2561) admin [ 22/03/2018 - 11:13 - ดู 1736 hot : 1736 - ตอบ 0 ]
00217ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 27/02/2018 - 15:46 - ดู 595 hot : 595 - ตอบ 0 ]
00216ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 16/02/2018 - 16:29 - ดู 751 hot : 751 - ตอบ 0 ]
00215ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน admin [ 15/02/2018 - 08:58 - ดู 107 hot : 107 - ตอบ 0 ]
00214ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 17/01/2018 - 12:36 - ดู 364 hot : 364 - ตอบ 0 ]
00213ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับตรงจากพื้นที่ admin [ 12/01/2018 - 09:46 - ดู 103 hot : 103 - ตอบ 0 ]
00212ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 11/01/2018 - 10:21 - ดู 182 hot : 182 - ตอบ 0 ]
00211ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง การให้บริการเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 สำหรับโรงเรียนในสังกัด อื่นๆ admin [ 25/12/2017 - 15:16 - ดู 100 hot : 100 - ตอบ 0 ]
00210ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตําแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 15/12/2017 - 12:36 - ดู 420 hot : 420 - ตอบ 0 ]
00209ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตําแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 14/12/2017 - 07:06 - ดู 294 hot : 294 - ตอบ 0 ]
00208คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 340/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 24/11/2017 - 07:46 - ดู 1403 hot : 1403 - ตอบ 0 ]
00207ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 admin [ 17/11/2017 - 10:56 - ดู 558 hot : 558 - ตอบ 0 ]
00206ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 31/10/2017 - 07:18 - ดู 118 hot : 118 - ตอบ 0 ]
00205ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ admin [ 29/09/2017 - 09:46 - ดู 235 hot : 235 - ตอบ 0 ]
00204ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโคงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 admin [ 27/09/2017 - 13:21 - ดู 102 hot : 102 - ตอบ 0 ]
00203ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย admin [ 23/09/2017 - 10:18 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 0 ]
00202ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 11/08/2017 - 08:11 - ดู 208 hot : 208 - ตอบ 0 ]
00201ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 admin [ 7/08/2017 - 08:02 - ดู 149 hot : 149 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2