ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ประกาศ/คำสั่ง สพม.2กลุ่ม  
 
00198ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร admin [ 1/05/2017 - 08:15 - ดู 749 hot : 749 - ตอบ 0 ]
00197ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ admin [ 11/04/2017 - 08:37 - ดู 925 hot : 925 - ตอบ 0 ]
00196แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 admin [ 25/03/2017 - 09:39 - ดู 1802 hot : 1802 - ตอบ 0 ]
00195ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 admin [ 25/03/2017 - 09:36 - ดู 561 hot : 561 - ตอบ 0 ]
00194ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๖๐ admin [ 22/03/2017 - 13:13 - ดู 1234 hot : 1234 - ตอบ 0 ]
00193ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2560) admin [ 21/03/2017 - 13:04 - ดู 2098 hot : 2098 - ตอบ 0 ]
00192คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 105/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 21/03/2017 - 06:29 - ดู 1170 hot : 1170 - ตอบ 0 ]
00191คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 91/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 10/03/2017 - 06:42 - ดู 1000 hot : 1000 - ตอบ 0 ]
00190ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการฯ admin [ 9/03/2017 - 06:51 - ดู 331 hot : 331 - ตอบ 0 ]
00189คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 83 /2560 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 2/03/2017 - 15:38 - ดู 372 hot : 372 - ตอบ 0 ]
00188คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 82 /2560 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 2/03/2017 - 15:28 - ดู 206 hot : 206 - ตอบ 8 cool : 8 ]
00187สรุปจำนวนสาขาวิชาเอกที่จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒(รายงานตัว 9 มีนาคม 2560) admin [ 1/03/2017 - 14:27 - ดู 790 hot : 790 - ตอบ 0 ]
00186ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 27/02/2017 - 15:14 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00185ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 22/02/2017 - 13:15 - ดู 135 hot : 135 - ตอบ 0 ]
00184ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง รายละเอียดในการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 21/02/2017 - 07:01 - ดู 159 hot : 159 - ตอบ 0 ]
00183ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย/โอนและแต่งตั้ง หรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 20/02/2017 - 11:13 - ดู 280 hot : 280 - ตอบ 0 ]
00182ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 15/02/2017 - 16:07 - ดู 238 hot : 238 - ตอบ 0 ]
00181คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 60/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 15/02/2017 - 15:18 - ดู 267 hot : 267 - ตอบ 0 ]
00180ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ admin [ 14/02/2017 - 16:29 - ดู 653 hot : 653 - ตอบ 0 ]
00179ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย/โอนและแต่งตั้ง หรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ที่ว่าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 9/02/2017 - 12:52 - ดู 228 hot : 228 - ตอบ 0 ]
00178ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2560 admin [ 7/02/2017 - 14:00 - ดู 125 hot : 125 - ตอบ 0 ]
00177คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 36/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 25/01/2017 - 07:05 - ดู 616 hot : 616 - ตอบ 0 ]
00176คำสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ที่ 540/2559 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู admin [ 19/12/2016 - 15:54 - ดู 806 hot : 806 - ตอบ 0 ]
00175คำสั่งโรงเรียนราชดำริ ที่ 230/2559 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู admin [ 19/12/2016 - 15:53 - ดู 296 hot : 296 - ตอบ 0 ]
00174คำสั่งโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ 559/2559 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู admin [ 19/12/2016 - 15:52 - ดู 344 hot : 344 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2