ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ประกาศ/คำสั่ง สพม.2กลุ่ม  
 
00210ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตําแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 15/12/2017 - 12:36 - ดู 28 - ตอบ 0 ] new [ย้อนหลัง 2 วัน]
00209ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตําแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 14/12/2017 - 07:06 - ดู 41 - ตอบ 0 ] [ย้อนหลัง 3 วัน]
00208คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 340/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 24/11/2017 - 07:46 - ดู 536 hot : 536 - ตอบ 0 ]
00207ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 admin [ 17/11/2017 - 10:56 - ดู 352 hot : 352 - ตอบ 0 ]
00206ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 31/10/2017 - 07:18 - ดู 75 hot : 75 - ตอบ 0 ]
00205ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ admin [ 29/09/2017 - 09:46 - ดู 204 hot : 204 - ตอบ 0 ]
00204ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโคงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 admin [ 27/09/2017 - 13:21 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00203ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย admin [ 23/09/2017 - 10:18 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00202ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 11/08/2017 - 08:11 - ดู 175 hot : 175 - ตอบ 0 ]
00201ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 admin [ 7/08/2017 - 08:02 - ดู 111 hot : 111 - ตอบ 0 ]
00200ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 admin [ 1/08/2017 - 06:58 - ดู 86 hot : 86 - ตอบ 0 ]
00199ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 admin [ 20/07/2017 - 16:34 - ดู 160 hot : 160 - ตอบ 0 ]
00198ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร admin [ 1/05/2017 - 08:15 - ดู 1297 hot : 1297 - ตอบ 0 ]
00197ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ admin [ 11/04/2017 - 08:37 - ดู 1203 hot : 1203 - ตอบ 0 ]
00196แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 admin [ 25/03/2017 - 09:39 - ดู 2026 hot : 2026 - ตอบ 0 ]
00195ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 admin [ 25/03/2017 - 09:36 - ดู 608 hot : 608 - ตอบ 0 ]
00194ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๖๐ admin [ 22/03/2017 - 13:13 - ดู 1260 hot : 1260 - ตอบ 0 ]
00193ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2560) admin [ 21/03/2017 - 13:04 - ดู 2302 hot : 2302 - ตอบ 0 ]
00192คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 105/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 21/03/2017 - 06:29 - ดู 1332 hot : 1332 - ตอบ 0 ]
00191คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 91/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 10/03/2017 - 06:42 - ดู 1139 hot : 1139 - ตอบ 0 ]
00190ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการฯ admin [ 9/03/2017 - 06:51 - ดู 367 hot : 367 - ตอบ 0 ]
00189คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 83 /2560 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 2/03/2017 - 15:38 - ดู 396 hot : 396 - ตอบ 0 ]
00188คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 82 /2560 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 2/03/2017 - 15:28 - ดู 219 hot : 219 - ตอบ 8 cool : 8 ]
00187สรุปจำนวนสาขาวิชาเอกที่จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒(รายงานตัว 9 มีนาคม 2560) admin [ 1/03/2017 - 14:27 - ดู 829 hot : 829 - ตอบ 0 ]
00186ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 27/02/2017 - 15:14 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2