ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ประกาศ/คำสั่ง สพม.2กลุ่ม  
 
00217ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 27/02/2018 - 15:46 - ดู 409 hot : 409 - ตอบ 0 ]
00216ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 16/02/2018 - 16:29 - ดู 691 hot : 691 - ตอบ 0 ]
00215ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน admin [ 15/02/2018 - 08:58 - ดู 64 hot : 64 - ตอบ 0 ]
00214ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 17/01/2018 - 12:36 - ดู 307 hot : 307 - ตอบ 0 ]
00213ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับตรงจากพื้นที่ admin [ 12/01/2018 - 09:46 - ดู 81 hot : 81 - ตอบ 0 ]
00212ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 11/01/2018 - 10:21 - ดู 160 hot : 160 - ตอบ 0 ]
00211ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง การให้บริการเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 สำหรับโรงเรียนในสังกัด อื่นๆ admin [ 25/12/2017 - 15:16 - ดู 72 hot : 72 - ตอบ 0 ]
00210ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตําแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 15/12/2017 - 12:36 - ดู 328 hot : 328 - ตอบ 0 ]
00209ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตําแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 14/12/2017 - 07:06 - ดู 218 hot : 218 - ตอบ 0 ]
00208คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 340/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 24/11/2017 - 07:46 - ดู 1226 hot : 1226 - ตอบ 0 ]
00207ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 admin [ 17/11/2017 - 10:56 - ดู 504 hot : 504 - ตอบ 0 ]
00206ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 31/10/2017 - 07:18 - ดู 94 hot : 94 - ตอบ 0 ]
00205ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ admin [ 29/09/2017 - 09:46 - ดู 215 hot : 215 - ตอบ 0 ]
00204ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโคงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 admin [ 27/09/2017 - 13:21 - ดู 85 hot : 85 - ตอบ 0 ]
00203ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย admin [ 23/09/2017 - 10:18 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 0 ]
00202ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 11/08/2017 - 08:11 - ดู 185 hot : 185 - ตอบ 0 ]
00201ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 admin [ 7/08/2017 - 08:02 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 0 ]
00200ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 admin [ 1/08/2017 - 06:58 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00199ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 admin [ 20/07/2017 - 16:34 - ดู 173 hot : 173 - ตอบ 0 ]
00198ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร admin [ 1/05/2017 - 08:15 - ดู 1357 hot : 1357 - ตอบ 0 ]
00197ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ admin [ 11/04/2017 - 08:37 - ดู 1210 hot : 1210 - ตอบ 0 ]
00196แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 admin [ 25/03/2017 - 09:39 - ดู 2060 hot : 2060 - ตอบ 0 ]
00195ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 admin [ 25/03/2017 - 09:36 - ดู 616 hot : 616 - ตอบ 0 ]
00194ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๖๐ admin [ 22/03/2017 - 13:13 - ดู 1270 hot : 1270 - ตอบ 0 ]
00193ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2560) admin [ 21/03/2017 - 13:04 - ดู 2425 hot : 2425 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2