ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ประกาศ/คำสั่ง สพม.2กลุ่ม  
 
00205ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ admin [ 29/09/2017 - 09:46 - ดู 107 hot : 107 - ตอบ 0 ]
00204ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโคงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 admin [ 27/09/2017 - 13:21 - ดู 35 - ตอบ 0 ]
00203ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย admin [ 23/09/2017 - 10:18 - ดู 85 hot : 85 - ตอบ 0 ]
00202ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 11/08/2017 - 08:11 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00201ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 admin [ 7/08/2017 - 08:02 - ดู 79 hot : 79 - ตอบ 0 ]
00200ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 admin [ 1/08/2017 - 06:58 - ดู 75 hot : 75 - ตอบ 0 ]
00199ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 admin [ 20/07/2017 - 16:34 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00198ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร admin [ 1/05/2017 - 08:15 - ดู 1225 hot : 1225 - ตอบ 0 ]
00197ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ admin [ 11/04/2017 - 08:37 - ดู 1147 hot : 1147 - ตอบ 0 ]
00196แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 admin [ 25/03/2017 - 09:39 - ดู 1996 hot : 1996 - ตอบ 0 ]
00195ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 admin [ 25/03/2017 - 09:36 - ดู 598 hot : 598 - ตอบ 0 ]
00194ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๖๐ admin [ 22/03/2017 - 13:13 - ดู 1250 hot : 1250 - ตอบ 0 ]
00193ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2560) admin [ 21/03/2017 - 13:04 - ดู 2210 hot : 2210 - ตอบ 0 ]
00192คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 105/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 21/03/2017 - 06:29 - ดู 1273 hot : 1273 - ตอบ 0 ]
00191คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 91/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 10/03/2017 - 06:42 - ดู 1083 hot : 1083 - ตอบ 0 ]
00190ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการฯ admin [ 9/03/2017 - 06:51 - ดู 359 hot : 359 - ตอบ 0 ]
00189คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 83 /2560 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 2/03/2017 - 15:38 - ดู 383 hot : 383 - ตอบ 0 ]
00188คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 82 /2560 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 2/03/2017 - 15:28 - ดู 212 hot : 212 - ตอบ 8 cool : 8 ]
00187สรุปจำนวนสาขาวิชาเอกที่จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒(รายงานตัว 9 มีนาคม 2560) admin [ 1/03/2017 - 14:27 - ดู 816 hot : 816 - ตอบ 0 ]
00186ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 27/02/2017 - 15:14 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 0 ]
00185ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 22/02/2017 - 13:15 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00184ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง รายละเอียดในการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 21/02/2017 - 07:01 - ดู 176 hot : 176 - ตอบ 0 ]
00183ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย/โอนและแต่งตั้ง หรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 20/02/2017 - 11:13 - ดู 302 hot : 302 - ตอบ 0 ]
00182ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 15/02/2017 - 16:07 - ดู 265 hot : 265 - ตอบ 0 ]
00181คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 60/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 15/02/2017 - 15:18 - ดู 302 hot : 302 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2