ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00525มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 11/09/2015 - 12:49 - ดู 133 hot : 133 - ตอบ 1 ]
00524การอบรมครูภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถจากผลการประเมินตามกรอบ CEFR ระยะที่ ๑ admin [ 9/09/2015 - 12:31 - ดู 466 hot : 466 - ตอบ 0 ]
00523รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (สพท.ทุกเขต) admin [ 4/09/2015 - 09:32 - ดู 458 hot : 458 - ตอบ 0 ]
00522ส่งข้อมูลแนวการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 3/09/2015 - 12:29 - ดู 266 hot : 266 - ตอบ 0 ]
00521การสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 26/08/2015 - 14:13 - ดู 388 hot : 388 - ตอบ 0 ]
00520ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)(สพป./สพม.) admin [ 21/08/2015 - 09:14 - ดู 887 hot : 887 - ตอบ 0 ]
00519การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน(สพป./สพม.) admin [ 20/08/2015 - 09:21 - ดู 404 hot : 404 - ตอบ 0 ]
00518แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสำหรับรับย้ายข้าราชการครูฯ สายผู้สอน (เพิ่มเติม)(สพม./สพป.) admin [ 13/08/2015 - 12:28 - ดู 866 hot : 866 - ตอบ 0 ]
00517การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 10/08/2015 - 09:53 - ดู 356 hot : 356 - ตอบ 0 ]
00516แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสำหรับรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน (สพม./สพป.) admin [ 7/08/2015 - 18:31 - ดู 957 hot : 957 - ตอบ 0 ]
00515การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน(สพม./สพป.) admin [ 4/08/2015 - 10:08 - ดู 990 hot : 990 - ตอบ 0 ]
00514การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 4/08/2015 - 10:07 - ดู 349 hot : 349 - ตอบ 0 ]
00513แจ้งรายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 4/08/2015 - 10:05 - ดู 259 hot : 259 - ตอบ 0 ]
00512แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน admin [ 24/07/2015 - 07:59 - ดู 189 hot : 189 - ตอบ 0 ]
00511ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (สพป./สพม. ทุกเขต) admin [ 17/07/2015 - 22:30 - ดู 288 hot : 288 - ตอบ 0 ]
00510ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (โรงเรียนในสังกัด) admin [ 17/07/2015 - 22:29 - ดู 222 hot : 222 - ตอบ 0 ]
00509ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 16/07/2015 - 10:29 - ดู 335 hot : 335 - ตอบ 0 ]
00508การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ admin [ 10/07/2015 - 15:36 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00507แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์และการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 10/07/2015 - 12:20 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00506ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน (เพิ่มเติม) admin [ 10/07/2015 - 12:19 - ดู 359 hot : 359 - ตอบ 0 ]
00505แจ้งกำหนดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR admin [ 10/07/2015 - 09:59 - ดู 99 hot : 99 - ตอบ 1 ]
00504การอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 admin [ 2/07/2015 - 13:33 - ดู 280 hot : 280 - ตอบ 0 ]
00503การจัดประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาจิตผู้บริหารฯ ที่ครบเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558 admin [ 1/07/2015 - 14:54 - ดู 265 hot : 265 - ตอบ 0 ]
00502การทดสอบครูภาษาอังกฤษเพื่อประเมินความพร้อมทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ admin [ 30/06/2015 - 15:09 - ดู 454 hot : 454 - ตอบ 2 ]
00501การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 admin [ 30/06/2015 - 13:17 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2