ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00525มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 11/09/2015 - 12:49 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 1 ]
00524การอบรมครูภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถจากผลการประเมินตามกรอบ CEFR ระยะที่ ๑ admin [ 9/09/2015 - 12:31 - ดู 465 hot : 465 - ตอบ 0 ]
00523รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (สพท.ทุกเขต) admin [ 4/09/2015 - 09:32 - ดู 457 hot : 457 - ตอบ 0 ]
00522ส่งข้อมูลแนวการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 3/09/2015 - 12:29 - ดู 265 hot : 265 - ตอบ 0 ]
00521การสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 26/08/2015 - 14:13 - ดู 387 hot : 387 - ตอบ 0 ]
00520ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)(สพป./สพม.) admin [ 21/08/2015 - 09:14 - ดู 884 hot : 884 - ตอบ 0 ]
00519การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน(สพป./สพม.) admin [ 20/08/2015 - 09:21 - ดู 403 hot : 403 - ตอบ 0 ]
00518แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสำหรับรับย้ายข้าราชการครูฯ สายผู้สอน (เพิ่มเติม)(สพม./สพป.) admin [ 13/08/2015 - 12:28 - ดู 863 hot : 863 - ตอบ 0 ]
00517การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 10/08/2015 - 09:53 - ดู 355 hot : 355 - ตอบ 0 ]
00516แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสำหรับรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน (สพม./สพป.) admin [ 7/08/2015 - 18:31 - ดู 956 hot : 956 - ตอบ 0 ]
00515การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน(สพม./สพป.) admin [ 4/08/2015 - 10:08 - ดู 989 hot : 989 - ตอบ 0 ]
00514การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 4/08/2015 - 10:07 - ดู 348 hot : 348 - ตอบ 0 ]
00513แจ้งรายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 4/08/2015 - 10:05 - ดู 258 hot : 258 - ตอบ 0 ]
00512แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน admin [ 24/07/2015 - 07:59 - ดู 188 hot : 188 - ตอบ 0 ]
00511ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (สพป./สพม. ทุกเขต) admin [ 17/07/2015 - 22:30 - ดู 287 hot : 287 - ตอบ 0 ]
00510ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (โรงเรียนในสังกัด) admin [ 17/07/2015 - 22:29 - ดู 221 hot : 221 - ตอบ 0 ]
00509ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 16/07/2015 - 10:29 - ดู 334 hot : 334 - ตอบ 0 ]
00508การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ admin [ 10/07/2015 - 15:36 - ดู 154 hot : 154 - ตอบ 0 ]
00507แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์และการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 10/07/2015 - 12:20 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00506ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน (เพิ่มเติม) admin [ 10/07/2015 - 12:19 - ดู 358 hot : 358 - ตอบ 0 ]
00505แจ้งกำหนดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR admin [ 10/07/2015 - 09:59 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 1 ]
00504การอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 admin [ 2/07/2015 - 13:33 - ดู 279 hot : 279 - ตอบ 0 ]
00503การจัดประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาจิตผู้บริหารฯ ที่ครบเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558 admin [ 1/07/2015 - 14:54 - ดู 264 hot : 264 - ตอบ 0 ]
00502การทดสอบครูภาษาอังกฤษเพื่อประเมินความพร้อมทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ admin [ 30/06/2015 - 15:09 - ดู 452 hot : 452 - ตอบ 2 ]
00501การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 admin [ 30/06/2015 - 13:17 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2