ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00576ขยายเวลาการตรวจสอบนักเรียนระหว่างสังกัดในระบบ Data Management Center admin [ 22/02/2017 - 16:24 - ดู 154 hot : 154 - ตอบ 0 ]
00575การจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 admin [ 17/02/2017 - 09:57 - ดู 182 hot : 182 - ตอบ 1 ]
00574ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (สพม./สพป.) admin [ 15/02/2017 - 16:10 - ดู 341 hot : 341 - ตอบ 0 ]
00573ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (สพป./สพม.) admin [ 1/02/2017 - 06:59 - ดู 406 hot : 406 - ตอบ 0 ]
00572การจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ admin [ 23/01/2017 - 12:59 - ดู 312 hot : 312 - ตอบ 2 ]
00571 การตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน admin [ 23/01/2017 - 12:50 - ดู 181 hot : 181 - ตอบ 0 ]
00570การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2559 admin [ 12/01/2017 - 13:46 - ดู 137 hot : 137 - ตอบ 0 ]
00569การส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู admin [ 5/01/2017 - 07:50 - ดู 757 hot : 757 - ตอบ 1 ]
00568การส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(สพป./สพม.) admin [ 5/01/2017 - 07:32 - ดู 391 hot : 391 - ตอบ 0 ]
00567การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ admin [ 15/12/2016 - 07:50 - ดู 176 hot : 176 - ตอบ 0 ]
00566ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 8/11/2016 - 16:48 - ดู 1363 hot : 1363 - ตอบ 0 ]
00565เตรียมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 8/11/2016 - 14:48 - ดู 138 hot : 138 - ตอบ 0 ]
00564การแก้ไขเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ admin [ 7/11/2016 - 16:22 - ดู 113 hot : 113 - ตอบ 0 ]
00563ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 1/11/2016 - 14:12 - ดู 669 hot : 669 - ตอบ 0 ]
00562การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2559 เทอม 2 admin [ 11/10/2016 - 13:23 - ดู 253 hot : 253 - ตอบ 0 ]
00561การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ admin [ 16/09/2016 - 14:49 - ดู 207 hot : 207 - ตอบ 0 ]
00560ขอเชิญเป็นคณะกรรมการ และร่วมประชุมปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” จิตสุจริต คิดถูกทาง สร้างชาติไทย พ้นภัยโกง” admin [ 12/09/2016 - 10:18 - ดู 125 hot : 125 - ตอบ 0 ]
00559ขอความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” จิตสุจริต คิดถูกทาง สร้างชาติไทย พ้นภัยโกง” (โรงเรียนศรีพฤฒา) admin [ 12/09/2016 - 10:17 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00557การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โรงเรียนทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ใน ๒๗ เขตปกครอง) admin [ 5/09/2016 - 10:59 - ดู 315 hot : 315 - ตอบ 0 ]
00556กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ admin [ 23/08/2016 - 14:11 - ดู 266 hot : 266 - ตอบ 0 ]
00555แจ้งรายละเอียดในการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 9/08/2016 - 10:17 - ดู 240 hot : 240 - ตอบ 0 ]
00554เลื่อนกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 admin [ 5/08/2016 - 13:04 - ดู 110 hot : 110 - ตอบ 0 ]
00553การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 1/08/2016 - 10:48 - ดู 342 hot : 342 - ตอบ 0 ]
00552การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ admin [ 1/06/2016 - 09:20 - ดู 506 hot : 506 - ตอบ 0 ]
00551สำรวจความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู admin [ 30/05/2016 - 08:55 - ดู 285 hot : 285 - ตอบ 1 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2