ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00014โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 ปี 2557 admin [ 29/07/2013 - 08:31 - ดู 212 hot : 212 - ตอบ 0 ]
00013โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2556 admin [ 24/07/2013 - 13:57 - ดู 380 hot : 380 - ตอบ 1 ]
00012การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 admin [ 19/07/2013 - 10:46 - ดู 260 hot : 260 - ตอบ 0 ]
00011หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 19/07/2013 - 10:19 - ดู 626 hot : 626 - ตอบ 0 ]
00010หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 19/07/2013 - 10:19 - ดู 461 hot : 461 - ตอบ 0 ]
00009การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๓๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 18/07/2013 - 15:41 - ดู 299 hot : 299 - ตอบ 0 ]
00008การตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 admin [ 17/07/2013 - 13:18 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00007การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556 admin [ 15/07/2013 - 10:38 - ดู 165 hot : 165 - ตอบ 0 ]
00006ขอเชิญให้ถ้อยคำประกอบคำร้องขอย้าย สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 12/07/2013 - 08:39 - ดู 570 hot : 570 - ตอบ 0 ]
00005การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/07/2013 - 12:25 - ดู 153 hot : 153 - ตอบ 0 ]
00004การดำเนินงานตามโครงการ สพม. 2 ร่วมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11/07/2013 - 12:24 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00003ขอเชิญประชุมเตรียมการตามโครงการ สพม. 2 ร่วมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11/07/2013 - 12:23 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
00002การจัดสรรงบประมาณการขยายผลการใช้งานระบบำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/07/2013 - 12:20 - ดู 90 hot : 90 - ตอบ 0 ]
00001การดำเนินงานตามโครงการ"รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖" กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11/07/2013 - 12:18 - ดู 96 hot : 96 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2