ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00029การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร admin [ 27/08/2013 - 13:55 - ดู 439 hot : 439 - ตอบ 4 ]
00028การปรับปรุงพิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 27/08/2013 - 11:54 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
00027ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม admin [ 27/08/2013 - 10:18 - ดู 345 hot : 345 - ตอบ 0 ]
00026การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม (อิสลาม) แก่บุคลากรโรงเรียนในฝัน admin [ 26/08/2013 - 12:29 - ดู 145 hot : 145 - ตอบ 1 ]
00025การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 admin [ 26/08/2013 - 11:03 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 1 ]
00024การอนุมัติเงินประจำงวดค่าตอบแทน ใช้สอยจัดเวทีนำเสนอแสดงผลงานของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 admin [ 23/08/2013 - 15:22 - ดู 152 hot : 152 - ตอบ 0 ]
00023การประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากรหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล admin [ 16/08/2013 - 14:26 - ดู 331 hot : 331 - ตอบ 0 ]
00022โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เยี่ยมชมกิจการของกลุ่ม ปตท.จำกัด (มหาชน) admin [ 16/08/2013 - 10:56 - ดู 164 hot : 164 - ตอบ 0 ]
00021รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย admin [ 13/08/2013 - 13:05 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00020การประชุมปฏิบัติการทดลองนำร่องการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน [ 13/08/2013 - 08:10 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00019ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร admin [ 6/08/2013 - 16:06 - ดู 369 hot : 369 - ตอบ 0 ]
00018ขอเชิญส่งครูและนักเรียนแกนนำร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพฯ เน้น ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ admin [ 6/08/2013 - 16:05 - ดู 310 hot : 310 - ตอบ 0 ]
00017ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา และรายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย admin [ 1/08/2013 - 15:19 - ดู 1203 hot : 1203 - ตอบ 0 ]
00016การรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ admin [ 30/07/2013 - 13:04 - ดู 273 hot : 273 - ตอบ 0 ]
00015การสำรวจข้อมูล admin [ 29/07/2013 - 14:25 - ดู 199 hot : 199 - ตอบ 0 ]
00014โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 ปี 2557 admin [ 29/07/2013 - 08:31 - ดู 196 hot : 196 - ตอบ 0 ]
00013โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2556 admin [ 24/07/2013 - 13:57 - ดู 359 hot : 359 - ตอบ 1 ]
00012การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 admin [ 19/07/2013 - 10:46 - ดู 243 hot : 243 - ตอบ 0 ]
00011หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 19/07/2013 - 10:19 - ดู 618 hot : 618 - ตอบ 0 ]
00010หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 19/07/2013 - 10:19 - ดู 446 hot : 446 - ตอบ 0 ]
00009การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๓๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 18/07/2013 - 15:41 - ดู 287 hot : 287 - ตอบ 0 ]
00008การตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 admin [ 17/07/2013 - 13:18 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 0 ]
00007การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556 admin [ 15/07/2013 - 10:38 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00006ขอเชิญให้ถ้อยคำประกอบคำร้องขอย้าย สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 12/07/2013 - 08:39 - ดู 532 hot : 532 - ตอบ 0 ]
00005การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/07/2013 - 12:25 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2