ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00005การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/07/2013 - 12:25 - ดู 109 hot : 109 - ตอบ 0 ]
00004การดำเนินงานตามโครงการ สพม. 2 ร่วมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11/07/2013 - 12:24 - ดู 102 hot : 102 - ตอบ 0 ]
00003ขอเชิญประชุมเตรียมการตามโครงการ สพม. 2 ร่วมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11/07/2013 - 12:23 - ดู 92 hot : 92 - ตอบ 0 ]
00002การจัดสรรงบประมาณการขยายผลการใช้งานระบบำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/07/2013 - 12:20 - ดู 61 hot : 61 - ตอบ 0 ]
00001การดำเนินงานตามโครงการ"รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖" กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11/07/2013 - 12:18 - ดู 73 hot : 73 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2