ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00021รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย admin [ 13/08/2013 - 13:05 - ดู 151 hot : 151 - ตอบ 0 ]
00020การประชุมปฏิบัติการทดลองนำร่องการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน [ 13/08/2013 - 08:10 - ดู 120 hot : 120 - ตอบ 0 ]
00019ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร admin [ 6/08/2013 - 16:06 - ดู 360 hot : 360 - ตอบ 0 ]
00018ขอเชิญส่งครูและนักเรียนแกนนำร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพฯ เน้น ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ admin [ 6/08/2013 - 16:05 - ดู 303 hot : 303 - ตอบ 0 ]
00017ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา และรายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย admin [ 1/08/2013 - 15:19 - ดู 1196 hot : 1196 - ตอบ 0 ]
00016การรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ admin [ 30/07/2013 - 13:04 - ดู 266 hot : 266 - ตอบ 0 ]
00015การสำรวจข้อมูล admin [ 29/07/2013 - 14:25 - ดู 193 hot : 193 - ตอบ 0 ]
00014โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 ปี 2557 admin [ 29/07/2013 - 08:31 - ดู 180 hot : 180 - ตอบ 0 ]
00013โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2556 admin [ 24/07/2013 - 13:57 - ดู 342 hot : 342 - ตอบ 1 ]
00012การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 admin [ 19/07/2013 - 10:46 - ดู 234 hot : 234 - ตอบ 0 ]
00011หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 19/07/2013 - 10:19 - ดู 612 hot : 612 - ตอบ 0 ]
00010หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 19/07/2013 - 10:19 - ดู 432 hot : 432 - ตอบ 0 ]
00009การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๓๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 18/07/2013 - 15:41 - ดู 276 hot : 276 - ตอบ 0 ]
00008การตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 admin [ 17/07/2013 - 13:18 - ดู 126 hot : 126 - ตอบ 0 ]
00007การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556 admin [ 15/07/2013 - 10:38 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 0 ]
00006ขอเชิญให้ถ้อยคำประกอบคำร้องขอย้าย สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 12/07/2013 - 08:39 - ดู 518 hot : 518 - ตอบ 0 ]
00005การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/07/2013 - 12:25 - ดู 118 hot : 118 - ตอบ 0 ]
00004การดำเนินงานตามโครงการ สพม. 2 ร่วมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11/07/2013 - 12:24 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00003ขอเชิญประชุมเตรียมการตามโครงการ สพม. 2 ร่วมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11/07/2013 - 12:23 - ดู 99 hot : 99 - ตอบ 0 ]
00002การจัดสรรงบประมาณการขยายผลการใช้งานระบบำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/07/2013 - 12:20 - ดู 70 hot : 70 - ตอบ 0 ]
00001การดำเนินงานตามโครงการ"รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖" กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11/07/2013 - 12:18 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2