ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00090ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (สำหรับ สพม./สพป.ทุกเขต) admin [ 23/01/2014 - 16:07 - ดู 236 hot : 236 - ตอบ 0 ]
00089การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง และซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง admin [ 23/01/2014 - 08:47 - ดู 234 hot : 234 - ตอบ 0 ]
00088แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ admin [ 22/01/2014 - 09:28 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00087อนุมัติบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๗ admin [ 17/01/2014 - 14:10 - ดู 217 hot : 217 - ตอบ 0 ]
00086ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 15/01/2014 - 10:40 - ดู 240 hot : 240 - ตอบ 0 ]
00085การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 admin [ 15/01/2014 - 09:34 - ดู 158 hot : 158 - ตอบ 0 ]
00084การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554-2555 admin [ 14/01/2014 - 11:03 - ดู 251 hot : 251 - ตอบ 0 ]
00083การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาแบบคู่ขนาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕) admin [ 13/01/2014 - 14:26 - ดู 182 hot : 182 - ตอบ 2 ]
00082เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานบริการสมาชิกสหกรณ์ฯ (เป็นการชั่วคราว) admin [ 10/01/2014 - 13:35 - ดู 240 hot : 240 - ตอบ 0 ]
00081ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 8/01/2014 - 13:56 - ดู 1759 hot : 1759 - ตอบ 0 ]
00080การจัดทำรายละเอียดคำของบแปรญัตติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ admin [ 7/01/2014 - 08:22 - ดู 138 hot : 138 - ตอบ 0 ]
00079การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง admin [ 6/01/2014 - 09:53 - ดู 522 hot : 522 - ตอบ 0 ]
00078การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำ 2554-2555 admin [ 2/01/2014 - 15:21 - ดู 568 hot : 568 - ตอบ 1 ]
00077การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 admin [ 2/01/2014 - 10:32 - ดู 191 hot : 191 - ตอบ 0 ]
00076การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 20/12/2013 - 13:15 - ดู 258 hot : 258 - ตอบ 0 ]
00075การอบรมโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN)ปีที่ 2 admin [ 20/12/2013 - 13:14 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 0 ]
00074การอบรมโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN) ปีที่ 2 admin [ 16/12/2013 - 08:42 - ดู 219 hot : 219 - ตอบ 0 ]
00073เร่งรัดการรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2556 เทอม 2 admin [ 12/12/2013 - 09:15 - ดู 180 hot : 180 - ตอบ 0 ]
00072ประชุมทางไกล Video Conference เรื่องนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปยังครูและผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ admin [ 11/12/2013 - 10:04 - ดู 144 hot : 144 - ตอบ 0 ]
00071ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรม "รวมพลคนเก่ง สพม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖" และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ (นอกสังกัด สพม.2) admin [ 9/12/2013 - 12:10 - ดู 266 hot : 266 - ตอบ 0 ]
00070ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรม "รวมพลคนเก่ง สพม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖" และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ (ในสังกัด สพม.2) admin [ 9/12/2013 - 10:52 - ดู 186 hot : 186 - ตอบ 0 ]
00069รายชื่อนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก(ในสังกัด สพม.2) admin [ 9/12/2013 - 10:13 - ดู 235 hot : 235 - ตอบ 0 ]
00068รายชื่อนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก(นอกสังกัด สพม.2) admin [ 9/12/2013 - 10:12 - ดู 110 hot : 110 - ตอบ 0 ]
00067สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ admin [ 6/12/2013 - 08:13 - ดู 173 hot : 173 - ตอบ 0 ]
00066แก้ไขคำสั่ง admin [ 27/11/2013 - 15:16 - ดู 381 hot : 381 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2