ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00095การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ โครงการคืนครูดีให้นักเรียน ครั้งที่ ๒ admin [ 28/01/2014 - 14:07 - ดู 176 hot : 176 - ตอบ 0 ]
00094รายงานเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนด้านภัยพิบัติในสถานศึกษา" admin [ 27/01/2014 - 15:12 - ดู 67 hot : 67 - ตอบ 0 ]
00093การเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับชาติ(โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย) admin [ 24/01/2014 - 15:33 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
00092การเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับชาติ admin [ 24/01/2014 - 15:32 - ดู 117 hot : 117 - ตอบ 0 ]
00091เลื่อนกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร admin [ 24/01/2014 - 13:29 - ดู 47 - ตอบ 0 ]
00090ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (สำหรับ สพม./สพป.ทุกเขต) admin [ 23/01/2014 - 16:07 - ดู 211 hot : 211 - ตอบ 0 ]
00089การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง และซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง admin [ 23/01/2014 - 08:47 - ดู 193 hot : 193 - ตอบ 0 ]
00088แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ admin [ 22/01/2014 - 09:28 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
00087อนุมัติบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๗ admin [ 17/01/2014 - 14:10 - ดู 200 hot : 200 - ตอบ 0 ]
00086ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 15/01/2014 - 10:40 - ดู 213 hot : 213 - ตอบ 0 ]
00085การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 admin [ 15/01/2014 - 09:34 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00084การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554-2555 admin [ 14/01/2014 - 11:03 - ดู 219 hot : 219 - ตอบ 0 ]
00083การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาแบบคู่ขนาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕) admin [ 13/01/2014 - 14:26 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 2 ]
00082เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานบริการสมาชิกสหกรณ์ฯ (เป็นการชั่วคราว) admin [ 10/01/2014 - 13:35 - ดู 230 hot : 230 - ตอบ 0 ]
00081ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 8/01/2014 - 13:56 - ดู 1745 hot : 1745 - ตอบ 0 ]
00080การจัดทำรายละเอียดคำของบแปรญัตติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ admin [ 7/01/2014 - 08:22 - ดู 109 hot : 109 - ตอบ 0 ]
00079การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง admin [ 6/01/2014 - 09:53 - ดู 489 hot : 489 - ตอบ 0 ]
00078การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำ 2554-2555 admin [ 2/01/2014 - 15:21 - ดู 536 hot : 536 - ตอบ 1 ]
00077การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 admin [ 2/01/2014 - 10:32 - ดู 168 hot : 168 - ตอบ 0 ]
00076การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 20/12/2013 - 13:15 - ดู 221 hot : 221 - ตอบ 0 ]
00075การอบรมโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN)ปีที่ 2 admin [ 20/12/2013 - 13:14 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00074การอบรมโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN) ปีที่ 2 admin [ 16/12/2013 - 08:42 - ดู 190 hot : 190 - ตอบ 0 ]
00073เร่งรัดการรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2556 เทอม 2 admin [ 12/12/2013 - 09:15 - ดู 151 hot : 151 - ตอบ 0 ]
00072ประชุมทางไกล Video Conference เรื่องนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปยังครูและผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ admin [ 11/12/2013 - 10:04 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
00071ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรม "รวมพลคนเก่ง สพม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖" และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ (นอกสังกัด สพม.2) admin [ 9/12/2013 - 12:10 - ดู 237 hot : 237 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2