ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00115การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 12/03/2014 - 14:01 - ดู 452 hot : 452 - ตอบ 0 ]
00114การจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียนของโรงเรียนผ่านโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) admin [ 10/03/2014 - 12:20 - ดู 171 hot : 171 - ตอบ 0 ]
00113การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556 admin [ 10/03/2014 - 08:47 - ดู 172 hot : 172 - ตอบ 0 ]
00112การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ admin [ 6/03/2014 - 10:07 - ดู 180 hot : 180 - ตอบ 0 ]
00111การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๕๗) admin [ 6/03/2014 - 09:13 - ดู 417 hot : 417 - ตอบ 0 ]
00110โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ admin [ 28/02/2014 - 16:10 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00109การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) admin [ 28/02/2014 - 13:53 - ดู 226 hot : 226 - ตอบ 0 ]
00108แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 admin [ 28/02/2014 - 13:52 - ดู 227 hot : 227 - ตอบ 0 ]
00107การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 28/02/2014 - 07:39 - ดู 230 hot : 230 - ตอบ 0 ]
00106การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๗๐%) admin [ 25/02/2014 - 14:48 - ดู 146 hot : 146 - ตอบ 0 ]
00105สำรวจจำนวนข้าราชการครู / ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ admin [ 24/02/2014 - 09:35 - ดู 263 hot : 263 - ตอบ 0 ]
00104การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) admin [ 20/02/2014 - 08:12 - ดู 322 hot : 322 - ตอบ 1 ]
00103การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย admin [ 19/02/2014 - 10:03 - ดู 284 hot : 284 - ตอบ 0 ]
00102การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 18/02/2014 - 15:29 - ดู 317 hot : 317 - ตอบ 0 ]
00101การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 13/02/2014 - 09:26 - ดู 436 hot : 436 - ตอบ 0 ]
00100ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ สายผู้สอน สำหรับรับย้าย(สพม./สพป. ทุกเขต) admin [ 5/02/2014 - 14:49 - ดู 1132 hot : 1132 - ตอบ 0 ]
00099ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ สายผู้สอน สำหรับรับย้าย admin [ 5/02/2014 - 14:47 - ดู 673 hot : 673 - ตอบ 0 ]
00098การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๓๐%) admin [ 4/02/2014 - 09:46 - ดู 160 hot : 160 - ตอบ 0 ]
00097การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ admin [ 3/02/2014 - 10:10 - ดู 161 hot : 161 - ตอบ 0 ]
00096การขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 admin [ 29/01/2014 - 10:16 - ดู 1434 hot : 1434 - ตอบ 1 ]
00095การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ โครงการคืนครูดีให้นักเรียน ครั้งที่ ๒ admin [ 28/01/2014 - 14:07 - ดู 197 hot : 197 - ตอบ 0 ]
00094รายงานเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนด้านภัยพิบัติในสถานศึกษา" admin [ 27/01/2014 - 15:12 - ดู 84 hot : 84 - ตอบ 0 ]
00093การเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับชาติ(โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย) admin [ 24/01/2014 - 15:33 - ดู 151 hot : 151 - ตอบ 0 ]
00092การเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับชาติ admin [ 24/01/2014 - 15:32 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 0 ]
00091เลื่อนกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร admin [ 24/01/2014 - 13:29 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2