ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00215การจัดทำแผนความต้องการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 4/08/2014 - 09:25 - ดู 171 hot : 171 - ตอบ 3 ]
00214การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (สพม./สพป.) admin [ 1/08/2014 - 16:21 - ดู 416 hot : 416 - ตอบ 0 ]
00213การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกโรงเรียนในสังกัด) admin [ 1/08/2014 - 16:19 - ดู 245 hot : 245 - ตอบ 0 ]
00212การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน (สพม./สพป.) admin [ 1/08/2014 - 16:18 - ดู 432 hot : 432 - ตอบ 0 ]
00211การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน (ทุกโรงเรียนในสังกัด) admin [ 1/08/2014 - 16:17 - ดู 254 hot : 254 - ตอบ 0 ]
00210การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา admin [ 1/08/2014 - 10:50 - ดู 145 hot : 145 - ตอบ 0 ]
00209การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม admin [ 31/07/2014 - 15:59 - ดู 147 hot : 147 - ตอบ 0 ]
00208การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีท ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 31/07/2014 - 11:53 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00207ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (สพม./สพป.) admin [ 31/07/2014 - 09:29 - ดู 268 hot : 268 - ตอบ 0 ]
00206ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(ทุกโรงเรียนในสังกัด) admin [ 31/07/2014 - 09:29 - ดู 267 hot : 267 - ตอบ 0 ]
00205เลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 30/07/2014 - 15:41 - ดู 121 hot : 121 - ตอบ 0 ]
00204รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน (สพม./สพป.) admin [ 30/07/2014 - 15:41 - ดู 272 hot : 272 - ตอบ 0 ]
00203รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน(ทุกโรงเรียนในสังกัด) admin [ 30/07/2014 - 15:40 - ดู 181 hot : 181 - ตอบ 0 ]
00202รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 30/07/2014 - 15:38 - ดู 224 hot : 224 - ตอบ 0 ]
00201รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(ทุกร.ร.ในสังกัด) admin [ 30/07/2014 - 15:38 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 0 ]
00200การจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล admin [ 30/07/2014 - 14:38 - ดู 110 hot : 110 - ตอบ 0 ]
00199การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และด้านการวัดผลโรงเรียน admin [ 29/07/2014 - 09:16 - ดู 203 hot : 203 - ตอบ 0 ]
00198การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) สพฐ. admin [ 28/07/2014 - 13:31 - ดู 243 hot : 243 - ตอบ 0 ]
00197การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)(ด่วนที่สุด) admin [ 25/07/2014 - 14:35 - ดู 211 hot : 211 - ตอบ 0 ]
00196 ผลการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(4โรงเรียน) admin [ 25/07/2014 - 09:32 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00195ผลการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ทุกโรงเรียน) admin [ 25/07/2014 - 09:31 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00194การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) admin [ 24/07/2014 - 10:11 - ดู 167 hot : 167 - ตอบ 0 ]
00193แจ้งยกเลิกการส่งคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 23/07/2014 - 11:04 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00192การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา admin [ 23/07/2014 - 10:56 - ดู 905 hot : 905 - ตอบ 1 ]
00191 แจ้งสถานศึกษาพิจารณาใช้สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง : Virtual Field Trip ประวัติศาสตร์ admin [ 23/07/2014 - 09:50 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2