ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00216การอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน admin [ 4/08/2014 - 10:01 - ดู 167 hot : 167 - ตอบ 0 ]
00215การจัดทำแผนความต้องการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 4/08/2014 - 09:25 - ดู 146 hot : 146 - ตอบ 3 ]
00214การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (สพม./สพป.) admin [ 1/08/2014 - 16:21 - ดู 377 hot : 377 - ตอบ 0 ]
00213การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกโรงเรียนในสังกัด) admin [ 1/08/2014 - 16:19 - ดู 223 hot : 223 - ตอบ 0 ]
00212การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน (สพม./สพป.) admin [ 1/08/2014 - 16:18 - ดู 376 hot : 376 - ตอบ 0 ]
00211การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน (ทุกโรงเรียนในสังกัด) admin [ 1/08/2014 - 16:17 - ดู 245 hot : 245 - ตอบ 0 ]
00210การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา admin [ 1/08/2014 - 10:50 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00209การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม admin [ 31/07/2014 - 15:59 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 0 ]
00208การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีท ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 31/07/2014 - 11:53 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00207ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (สพม./สพป.) admin [ 31/07/2014 - 09:29 - ดู 244 hot : 244 - ตอบ 0 ]
00206ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(ทุกโรงเรียนในสังกัด) admin [ 31/07/2014 - 09:29 - ดู 259 hot : 259 - ตอบ 0 ]
00205เลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 30/07/2014 - 15:41 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00204รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน (สพม./สพป.) admin [ 30/07/2014 - 15:41 - ดู 251 hot : 251 - ตอบ 0 ]
00203รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน(ทุกโรงเรียนในสังกัด) admin [ 30/07/2014 - 15:40 - ดู 158 hot : 158 - ตอบ 0 ]
00202รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 30/07/2014 - 15:38 - ดู 188 hot : 188 - ตอบ 0 ]
00201รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(ทุกร.ร.ในสังกัด) admin [ 30/07/2014 - 15:38 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00200การจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล admin [ 30/07/2014 - 14:38 - ดู 97 hot : 97 - ตอบ 0 ]
00199การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และด้านการวัดผลโรงเรียน admin [ 29/07/2014 - 09:16 - ดู 189 hot : 189 - ตอบ 0 ]
00198การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) สพฐ. admin [ 28/07/2014 - 13:31 - ดู 212 hot : 212 - ตอบ 0 ]
00197การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)(ด่วนที่สุด) admin [ 25/07/2014 - 14:35 - ดู 192 hot : 192 - ตอบ 0 ]
00196 ผลการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(4โรงเรียน) admin [ 25/07/2014 - 09:32 - ดู 134 hot : 134 - ตอบ 0 ]
00195ผลการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ทุกโรงเรียน) admin [ 25/07/2014 - 09:31 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 0 ]
00194การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) admin [ 24/07/2014 - 10:11 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 0 ]
00193แจ้งยกเลิกการส่งคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 23/07/2014 - 11:04 - ดู 116 hot : 116 - ตอบ 0 ]
00192การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา admin [ 23/07/2014 - 10:56 - ดู 821 hot : 821 - ตอบ 1 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2