ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00612การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร admin [ 21/05/2018 - 07:09 - ดู 4 - ตอบ 0 ] new
00611ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 21/05/2018 - 07:00 - ดู 14 - ตอบ 0 ] new
00610การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2561 admin [ 2/05/2018 - 14:04 - ดู 66 hot : 66 - ตอบ 1 ]
00609ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม“เรื่องรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560” และ ส่งเล่มรายงานการประเมิน (SAR ) admin [ 10/04/2018 - 06:33 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
00608การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) admin [ 7/03/2018 - 09:27 - ดู 168 hot : 168 - ตอบ 0 ]
00607แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 7/03/2018 - 09:27 - ดู 87 hot : 87 - ตอบ 0 ]
00606แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 13/02/2018 - 13:53 - ดู 801 hot : 801 - ตอบ 0 ]
00605การขอใช้สถานที่จัดการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560 admin [ 7/02/2018 - 14:58 - ดู 143 hot : 143 - ตอบ 0 ]
00604การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560 admin [ 7/02/2018 - 14:58 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 0 ]
00603การประชาสัมพันธ์ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว admin [ 2/02/2018 - 06:56 - ดู 478 hot : 478 - ตอบ 0 ]
00602การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 10/01/2018 - 21:11 - ดู 1429 hot : 1429 - ตอบ 0 ]
00601 การแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการตามนโยบายของรัฐบาล : การใช้งานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 8/01/2018 - 09:16 - ดู 137 hot : 137 - ตอบ 0 ]
00600แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 8/01/2018 - 09:16 - ดู 97 hot : 97 - ตอบ 1 ]
00599การรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 admin [ 29/12/2017 - 16:02 - ดู 151 hot : 151 - ตอบ 0 ]
00598เลื่อนกำหนดการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) admin [ 29/12/2017 - 15:34 - ดู 59 hot : 59 - ตอบ 0 ]
00597การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 29/12/2017 - 15:33 - ดู 106 hot : 106 - ตอบ 0 ]
00596การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 admin [ 25/12/2017 - 15:15 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00595ประกาศตําแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียน (เพิ่มเติม) admin [ 15/12/2017 - 16:21 - ดู 328 hot : 328 - ตอบ 0 ]
00594ประกาศตําแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 14/12/2017 - 07:05 - ดู 291 hot : 291 - ตอบ 0 ]
00593การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน admin [ 27/11/2017 - 14:03 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
00592แจ้งให้ใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน admin [ 2/11/2017 - 15:28 - ดู 117 hot : 117 - ตอบ 0 ]
00591 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 6/10/2017 - 15:58 - ดู 303 hot : 303 - ตอบ 5 cool : 5 ]
00590ขอเชิญส่งครูร่วมโครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ (English Leagues Literacy) ด้วยตนเอง admin [ 6/09/2017 - 06:50 - ดู 359 hot : 359 - ตอบ 3 ]
00589การอบรมการใช้เครื่องอ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สําหรับโรงเรียน admin [ 31/08/2017 - 10:44 - ดู 106 hot : 106 - ตอบ 0 ]
00588ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(สพป./สพม.) admin [ 11/08/2017 - 09:34 - ดู 723 hot : 723 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2