ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00626การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 19/09/2018 - 14:32 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00625อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 4/09/2018 - 13:33 - ดู 104 hot : 104 - ตอบ 0 ]
00624การรับชมถ่ายทอดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV admin [ 21/08/2018 - 17:02 - ดู 73 hot : 73 - ตอบ 0 ]
00623การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 10/08/2018 - 16:00 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00622การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 8/08/2018 - 15:05 - ดู 66 hot : 66 - ตอบ 0 ]
00621แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขอหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 6/08/2018 - 14:00 - ดู 35 - ตอบ 0 ]
00620ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 6/08/2018 - 13:46 - ดู 35 - ตอบ 0 ]
00619การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561(สำหรับสพท.) admin [ 31/07/2018 - 07:19 - ดู 311 hot : 311 - ตอบ 0 ]
00618 การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561(สำหรับโรงเรียน) admin [ 31/07/2018 - 07:17 - ดู 190 hot : 190 - ตอบ 1 ]
00617ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(สพป./สพม.) admin [ 24/07/2018 - 08:24 - ดู 305 hot : 305 - ตอบ 0 ]
00616การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 11/07/2018 - 07:53 - ดู 254 hot : 254 - ตอบ 0 ]
00615ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 23/06/2018 - 14:50 - ดู 392 hot : 392 - ตอบ 0 ]
00614การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) admin [ 11/06/2018 - 16:38 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00613แนวทางการตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 admin [ 31/05/2018 - 08:41 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00612การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร admin [ 21/05/2018 - 07:09 - ดู 138 hot : 138 - ตอบ 0 ]
00611ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 21/05/2018 - 07:00 - ดู 538 hot : 538 - ตอบ 0 ]
00610การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2561 admin [ 2/05/2018 - 14:04 - ดู 179 hot : 179 - ตอบ 1 ]
00609ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม“เรื่องรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560” และ ส่งเล่มรายงานการประเมิน (SAR ) admin [ 10/04/2018 - 06:33 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 0 ]
00608การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) admin [ 7/03/2018 - 09:27 - ดู 226 hot : 226 - ตอบ 0 ]
00607แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 7/03/2018 - 09:27 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00606แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 13/02/2018 - 13:53 - ดู 841 hot : 841 - ตอบ 0 ]
00605การขอใช้สถานที่จัดการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560 admin [ 7/02/2018 - 14:58 - ดู 165 hot : 165 - ตอบ 0 ]
00604การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560 admin [ 7/02/2018 - 14:58 - ดู 156 hot : 156 - ตอบ 0 ]
00603การประชาสัมพันธ์ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว admin [ 2/02/2018 - 06:56 - ดู 522 hot : 522 - ตอบ 0 ]
00602การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 10/01/2018 - 21:11 - ดู 1513 hot : 1513 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2