ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00616การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 11/07/2018 - 07:53 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00615ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 23/06/2018 - 14:50 - ดู 274 hot : 274 - ตอบ 0 ]
00614การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) admin [ 11/06/2018 - 16:38 - ดู 83 hot : 83 - ตอบ 0 ]
00613แนวทางการตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 admin [ 31/05/2018 - 08:41 - ดู 53 hot : 53 - ตอบ 0 ]
00612การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร admin [ 21/05/2018 - 07:09 - ดู 106 hot : 106 - ตอบ 0 ]
00611ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 21/05/2018 - 07:00 - ดู 466 hot : 466 - ตอบ 0 ]
00610การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2561 admin [ 2/05/2018 - 14:04 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 1 ]
00609ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม“เรื่องรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560” และ ส่งเล่มรายงานการประเมิน (SAR ) admin [ 10/04/2018 - 06:33 - ดู 100 hot : 100 - ตอบ 0 ]
00608การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) admin [ 7/03/2018 - 09:27 - ดู 190 hot : 190 - ตอบ 0 ]
00607แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 7/03/2018 - 09:27 - ดู 102 hot : 102 - ตอบ 0 ]
00606แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 13/02/2018 - 13:53 - ดู 819 hot : 819 - ตอบ 0 ]
00605การขอใช้สถานที่จัดการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560 admin [ 7/02/2018 - 14:58 - ดู 151 hot : 151 - ตอบ 0 ]
00604การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560 admin [ 7/02/2018 - 14:58 - ดู 138 hot : 138 - ตอบ 0 ]
00603การประชาสัมพันธ์ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว admin [ 2/02/2018 - 06:56 - ดู 493 hot : 493 - ตอบ 0 ]
00602การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 10/01/2018 - 21:11 - ดู 1458 hot : 1458 - ตอบ 0 ]
00601 การแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการตามนโยบายของรัฐบาล : การใช้งานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 8/01/2018 - 09:16 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00600แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 8/01/2018 - 09:16 - ดู 110 hot : 110 - ตอบ 1 ]
00599การรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 admin [ 29/12/2017 - 16:02 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 0 ]
00598เลื่อนกำหนดการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) admin [ 29/12/2017 - 15:34 - ดู 68 hot : 68 - ตอบ 0 ]
00597การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 29/12/2017 - 15:33 - ดู 120 hot : 120 - ตอบ 0 ]
00596การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 admin [ 25/12/2017 - 15:15 - ดู 111 hot : 111 - ตอบ 0 ]
00595ประกาศตําแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียน (เพิ่มเติม) admin [ 15/12/2017 - 16:21 - ดู 361 hot : 361 - ตอบ 0 ]
00594ประกาศตําแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 14/12/2017 - 07:05 - ดู 327 hot : 327 - ตอบ 0 ]
00593การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน admin [ 27/11/2017 - 14:03 - ดู 135 hot : 135 - ตอบ 0 ]
00592แจ้งให้ใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน admin [ 2/11/2017 - 15:28 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2