ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00626การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 19/09/2018 - 14:32 - ดู 64 hot : 64 - ตอบ 0 ]
00625อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 4/09/2018 - 13:33 - ดู 95 hot : 95 - ตอบ 0 ]
00624การรับชมถ่ายทอดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV admin [ 21/08/2018 - 17:02 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00623การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 10/08/2018 - 16:00 - ดู 145 hot : 145 - ตอบ 0 ]
00622การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 8/08/2018 - 15:05 - ดู 64 hot : 64 - ตอบ 0 ]
00621แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขอหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 6/08/2018 - 14:00 - ดู 33 - ตอบ 0 ]
00620ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 6/08/2018 - 13:46 - ดู 33 - ตอบ 0 ]
00619การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561(สำหรับสพท.) admin [ 31/07/2018 - 07:19 - ดู 300 hot : 300 - ตอบ 0 ]
00618 การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561(สำหรับโรงเรียน) admin [ 31/07/2018 - 07:17 - ดู 171 hot : 171 - ตอบ 1 ]
00617ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(สพป./สพม.) admin [ 24/07/2018 - 08:24 - ดู 292 hot : 292 - ตอบ 0 ]
00616การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 11/07/2018 - 07:53 - ดู 247 hot : 247 - ตอบ 0 ]
00615ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 23/06/2018 - 14:50 - ดู 383 hot : 383 - ตอบ 0 ]
00614การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) admin [ 11/06/2018 - 16:38 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00613แนวทางการตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 admin [ 31/05/2018 - 08:41 - ดู 67 hot : 67 - ตอบ 0 ]
00612การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร admin [ 21/05/2018 - 07:09 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00611ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 21/05/2018 - 07:00 - ดู 528 hot : 528 - ตอบ 0 ]
00610การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2561 admin [ 2/05/2018 - 14:04 - ดู 156 hot : 156 - ตอบ 1 ]
00609ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม“เรื่องรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560” และ ส่งเล่มรายงานการประเมิน (SAR ) admin [ 10/04/2018 - 06:33 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00608การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) admin [ 7/03/2018 - 09:27 - ดู 212 hot : 212 - ตอบ 0 ]
00607แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 7/03/2018 - 09:27 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00606แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 13/02/2018 - 13:53 - ดู 835 hot : 835 - ตอบ 0 ]
00605การขอใช้สถานที่จัดการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560 admin [ 7/02/2018 - 14:58 - ดู 157 hot : 157 - ตอบ 0 ]
00604การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560 admin [ 7/02/2018 - 14:58 - ดู 150 hot : 150 - ตอบ 0 ]
00603การประชาสัมพันธ์ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว admin [ 2/02/2018 - 06:56 - ดู 514 hot : 514 - ตอบ 0 ]
00602การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 10/01/2018 - 21:11 - ดู 1494 hot : 1494 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2