เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

ยินดีต้อนรับ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

คลังความรู้

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.kmosa2.org/hrd/skin/ext/pdf.png สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ [02 พค. 2562] ดาวน์โหลด 7

http://www.kmosa2.org/hrd/skin/ext/pdf.png สัญญาค้ำประกัน ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย [02 พค. 2562] ดาวน์โหลด 2

http://www.kmosa2.org/hrd/skin/ext/pdf.png การลาไปต่างประเทศของข้าราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยต้องทำสัญญาก่อนไปราชการต่างประเทศ [02 พค. 2562] ดาวน์โหลด 8

http://www.kmosa2.org/hrd/skin/ext/pdf.png แนวปฏิบัติการศึกษาต่อ ภายในประเทศ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สถานศึกษา [02 พค. 2562] ดาวน์โหลด 8

http://www.kmosa2.org/hrd/skin/ext/pdf.png หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี พ.ศ. 2562 [02 พค. 2562] ดาวน์โหลด 14

http://www.kmosa2.org/hrd/skin/ext/pdf.png หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [02 พค. 2562] ดาวน์โหลด 2

http://www.kmosa2.org/hrd/skin/ext/pdf.png หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [02 พค. 2562] ดาวน์โหลด 6

http://www.kmosa2.org/hrd/skin/ext/pdf.png หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [02 พค. 2562] ดาวน์โหลด 4

http://www.kmosa2.org/hrd/skin/ext/pdf.png หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [02 พค. 2562] ดาวน์โหลด 5

http://www.kmosa2.org/hrd/skin/ext/pdf.png การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [02 พค. 2562] ดาวน์โหลด 5

ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

อ่านต่อ

^